„Марива” е фирма, специализирана в почистване и поддържане на текстилни изделия и дрехи, чрез пране и химическо чистене.