Защита на вашите данни

През април 2016 г. Европейският парламент одобри Общия регламент за защита на данните (GDPR) [Регламент (ЕС) 2016/679], който влиза в сила на 25 май 2018 г.

“Марива” ООД поема ангажимент за защита на Вашите лични данни, които предоставяте в сайта управляван от нас и възможност за управление на данните на съгласието за тяхното обработване, за да отговори на изискванията на новите европейски правила за защита на личните данни. Молим Ви да отделите малко време, за да се запознаете с ключови моменти от Политиката за поверителност.

Тази политика на поверителност е валидна само по отношение на този уебсайт и не следва да се прилага за никой уебсайт на трети страни.

Какви данни обработваме, когато ползвате нашия сайт?

В сайта mariva-wash.com имате възможност да пишете коментари под всяка публикация, както и да попълните онлайн форма за контакт/запитване. Тези функции не изискват допълнителна регистрация в сайта.

Контактната форма изисква попълването на няколко задължителни полета: име, имейл адрес и текст на вашето съобщение, с цел предоставяне на необходимата информация от нашата страна. В допълнение се съхранява информация за изпращането на запитване и съгласяването с Условията (дата, час и IP адрес). Публикуването на коментари в сайта също изисква изписването на име и имейл адрес, с цел предоставяне на необходимата информация от нашата страна.

Възможно е да изискаме и допълнителна информация, но само при изрично позволение от ваша страна или в случай, че тази информация е необходима за изпълнението на услугата, която сте заявили. Вие сте единствен притежател на вашата лична информация.

Използвайки нашата Услуга, вие изрично се съгласявате вашите лични данни да бъдат събирани и обработвани от нас, като същевременно с това гарантирате тяхната точност и достоверност. Вие също така декларирате, че сте били информирани за типа лични данни, които събираме и обработваме, за целите, за които ще бъдат използвани те.

Съхранявани данни

Типове данни: Данни от изпратено запитване и/или написан коментар в сайта (като име, имейл адрес) и информация за извършването на това запитване, съгласно с Условията (дата, час, IP адрес).

Период на съхранение на данните: Данните ще се съхраняват до 1 /една/ година от последния отговор от наша страна на даденото запитване.

Пояснения: Данните Ви идентифицират като страна по Договора за предоставяне на Услугите в Сайта. С цел разрешаване на възможни спорове, възникнали или станали известни след прекратяване на споразумението за ползване на Услугите и във връзка със ЗЕДЕУУ (ЗАКОН ЗА ЕЛЕКТРОННИЯ ДОКУМЕНТ И ЕЛЕКТРОННИТЕ УДОСТОВЕРИТЕЛНИ УСЛУГИ), тези данни се съхраняват за период до 1 /една/ година от последния отговор от наша страна на даденото запитване.

В случай на възникнал правен спор или производство, налагащо запазване на данни и/или искане от компетентен държавен орган, е възможно запазване на данни за по-дълъг от посочения срок до окончателно приключване на възникналия спор или производство пред всички инстанции. Посочения срок може да бъде променен, в случай че бъде установено различно изискване за запазване на информацията съгласно действащото законодателство.

Трети лица

Ние няма да разкриваме вашите лично данни в трети страни. Можем да разкриваме вашата лична информация в трети страни само с вашето изрично съгласие или когато предоставянето е необходимо за изпълнението на задължения по договор между вас и “Марива“ ООД.

Ваши лични данни могат да бъдат предоставени на трети лица само в следните случаи: когато това е предвидено в закон; ако това бъде поискано по надлежен начин от компетентен държавен или съдебен орган (случаите, при които разкриването се изисква от закона поради значим обществен интерес или за установяването, упражняването или защитата на права по съдебен ред, напр. когато определена информация се предоставя на адвокати, агенции за събиране на вземания, митници или други държавни органи, или на правоприлагащи органи за справяне с потенциални нарушения, други нарушения на договора или незаконно поведение); когато сме получили Вашето изрично съгласие за това; когато това се налага за защитата на права и законни интереси на “Марива“ ООД и/или други потребители на Услугите. Ние също така можем да разкрием информация, изискуема по съдебен ред или по друг законов начин, или с цел предотвратяване на евентуално увреждане на лица или имущество.

Бисквитки (cookies)  и други методи за запазване на Вашите данни

Важна част от сайта са бисквитките. Бисквитките представляват поредица от данни, които нашата система изпраща към вашия компютър и впоследствие използва, за да идентифицира вашия компютър, когато се върнете отново на Уебсайта.

Съгласявайки се да използвате уебсайта на „Марива“ ООД, вие изразявате вашето изрично съгласие за използването на „бисквитки”. Също така, бихте могли да откажете всички бисквитки, като ги изключите чрез настройките на вашия интернет браузър или ги изтриете през настройките на вашия интернет браузър.

Разгледайте Политиката ни за бисквитките, която регламентира използването на бисквитките на нашия сайт.

Тази Политика за поверителност може да бъде изменяна едностранно от „Марива“ ООД, за което ние ще уведомим по подходящ начин всички Ползватели на Услугата. Вие се съгласявате, че всяко допълване и изменение на тази Политика, ще има действие спрямо вас след уведомяване от „Марива“ ООД и ако не заявите в 7-дневен срок, че я отхвърляте.

Вие се съгласявате, че всички изявления на „Марива“ ООД“, във връзка с изменението на тази Политика ще бъдат изпращани на вашата електронната поща, въведена в контактната форма при отправено запитване (изпратено съобщение) или чрез публикуване на подходящо място на Уебсайта.

– Контакти –

град Пловдив, жк. Тракия, бул. ”Освобождение” 83

Телефон: 032/ 587 935
Управител: 0888 383 514

E-mail: mariva.ltd@gmail.com

Политика за използване на „бисквитки“(Cookies policy) | Политика за защита на личните данни

© 2014-2023, Марива – професионално пране и химическо чистене. Всички права запазени.

Create a website or blog at WordPress.com